+34 935 952 399 info@solidselection.com

Una persona

Un equip

Una organització

La seva intel·ligència

El seu talent

La seva competència

Conjugant el destí individual amb el de l’organització

Selecció i desenvolupament de persones amb talent

Localitzem professionals compromesos, en un aprenentatge constant que els fa diferenciar-se i exercir-se a un altre nivell. Persones treballadores, ètiques i respectuoses.

Posem en valor les seves competències tècniques, personals, digitals i de seguretat i salut, necessàries per a ajustar-se a l’màxim a les característiques de la seva activitat i desenvolupar-se en tot el seu potencial.

Les seves relacions

Els seus processos

Les seves normes

La transformació del conflicte

Prevenció i gestió d’Incidents Psicosocials

El conflicte és propi de la naturalesa, també la humana.

Identifiquem l’origen i desenvolupament dels conflictes i la seva possible derivació en situacions que afectin la salut de les persones.

Organitzem el sistema de prevenció i gestió de possibles casos d’assetjament per la seva dissuasió i resolució.

 

Els seus valors

La seva cultura

El seu esperit

Col·laboració, adhesió i compromís

Avaluació i millora de Factors Psicosocials

Posem a la persona al centre, escoltant-la.

Avaluem i optimitzem els factors psicosocials que promouen un entorn de treball positiu i estimulant, generador de productivitat, qualitat, seguretat, salut i bon clima laboral.

Promovem processos participatius i relacions basades en unes altes expectatives de compliment combinades amb l’estima, suport i el respecte a l’altre.

Excel·lència, salut i sostenibilitat empresarial

Perquè només les empreses que tenen cura de les persones, de les seves condicions de treball i de la naturalesa i els recursos que ens proporciona poden generar prosperitat.

Ajudem a identificar la seva Cultura d’Excel·lència, Salut i Sostenibilitat amb el Model 4P de MiesesGlobal, per garantir el triple impacte positiu: econòmic, social i ambiental.

 

Mar Romero
Directora & Consultora
mromero@solidselection.com
info@solidselection.com
T:  +34 935 952 399

Vía Augusta 29 6ª Planta
08006 Barcelona

Una persona

Un equip

Una organització

La seva intel·ligència

El seu talent

La seva competència

Conjugant el destí individual amb el de l’organització

Selecció i desenvolupament de persones amb talent

Localitzem professionals compromesos, en un aprenentatge constant que els fa diferenciar-se i exercir-se a un altre nivell. Persones treballadores, ètiques i respectuoses.

Posem en valor les seves competències tècniques, personals, digitals i de seguretat i salut, necessàries per a ajustar-se a l’màxim a les característiques de la seva activitat i desenvolupar-se en tot el seu potencial.

Les seves relacions

Els seus processos

Les seves normes

La transformació del conflicte

Prevenció i gestió d’Incidents Psicosocials

El conflicte és propi de la naturalesa, també la humana.

Identifiquem l’origen i desenvolupament dels conflictes i la seva possible derivació en situacions que afectin la salut de les persones.

Organitzem el sistema de prevenció i gestió de possibles casos d’assetjament per la seva dissuasió i resolució.

Els seus valors

La seva cultura

El seu esperit

Col·laboració, adhesió i compromís

Avaluació i millora de Factors Psicosocials

Posem a la persona al centre, escoltant-la.

Avaluem i optimitzem els factors psicosocials que promouen un entorn de treball positiu i estimulant, generador de productivitat, qualitat, seguretat, salut i bon clima laboral.

Promovem processos participatius i relacions basades en unes altes expectatives de compliment combinades amb l’estima, suport i el respecte a l’altre.

Excelencia, salud y sostenibilidad empresarial

Perquè només les empreses que tenen cura de les persones, de les seves condicions de treball i de la naturalesa i els recursos que ens proporciona poden generar prosperitat.

Ajudem a identificar la seva Cultura d’Excel·lència, Salut i Sostenibilitat amb el Model 4P de MiesesGlobal, per garantir el triple impacte positiu: econòmic, social i ambiental.

 

 

Mar Romero
Directora & Consultora
mromero@solidselection.com
info@solidselection.com

T: +34 935 952 399

Avda. Diagonal 468, 8ª Planta
08006 Barcelona