+34 935 952 399 info@solidselection.com

Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual

SolidSelection S.L., és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la URL www.solidselection.com. Queda completament prohibit modificar o distribuir tot o part del contingut d’aquestes pàgines web per a propòsits de caràcter públic o privat sense previ consentiment exprés i per escrit de SolidSelection S.L. Qualsevol actuació que infringeixi l’anteriorment exposat podrà constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, cosa que donarà lloc a possibles actuacions legals d’acord amb el Codi Penal vigent.

Informació legal sobre SolidSelection S.L.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 32414, Foli 95, Full B-210.409 CIF B62181060

 

Política de seguretat

La Direcció de l’Organització es compromet mitjançant el present document i tot el SGSI a posar els mitjans adequats, tant humans, organitzatius o tecnològics per protegir la informació de l’Organització i la dels seus clients, i garantir d’aquesta manera la continuïtat de l’activitat de la mateixa en benefici de tots els seus membres.

SolidSelection S.L. té com a objectiu estratègic disposar d’un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació dins de la norma ISO 27001: 2013 per a assolir els objectius:

  1. Incrementar el valor afegit de la seva cartera de serveis tant en l’apartat projectes com en el de serveis, on SolidSelection S.L. està fent un gran esforç per posicionar-se com un referent de qualitat en el mercat.
  2. Relacionat amb l’anterior, alinear-se amb tot allò que s’està definint en el seu pla estratègic: L’aposta decidida per la protecció dels actius de negoci propis i els dels seus clients.
  3. Finalment i associat amb el punt anterior, reforçar la confiança en la seguretat dels seus sistemes d’informació tant per a aquells clients que ja porten temps treballant amb SolidSelection S.L., com per a tots aquells que decideixin apostar pels seus serveis en el futur.

SolidSelection S.L. entén que a causa de la transformació que contínuament experimenta el mercat, motivada per l’evolució de les noves tecnologies, cada vegada més hi ha la necessitat per part de les empreses d’externalitzar els seus recursos i sistemes de TI en un partner tecnològic solvent, capaç de garantir a seus clients un nivell adequat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació que aquests li dipositen, i que això sigui més contrastable

Revisió: Juliol 2020